Forældreudvalg

Forældreudvalg på Hanstholm Friskole i skoleåret 2018/19

 

Bygningsudvalg  Formand:

Navn

Carsten Mikkelsen

Henrik Pej

Jonas Boesen

Andreas Kollerup

Henrik Høyer

Benny Andreasen

Rasmus Thomsen

Morten Iversen

Christian Grant

Johannes Nikutta

Michael Dahl

Kasper Thomsen

Mads Nielsen

Teaterudvalg: Formand:Lene Knudsen

Navn

Eva Høyer

Maria Kühn

Katrine Zohnesen

Lene Knudsen

Julia Nikutta

Ditte Nielsen

Ildiko Grant

Laakki Ho

 

Husligt udvalg: Formand: Ditte Nielsen

Navn

Liselotte Margon

Nadia Mikkelsen

Maja Kollerup

Sanne Kristensen

Mette Andersen

Katja Sørensen

Lena Thomsen

Tania Grønkjær

Pia Jespersen

Dorthe Villumsen

Lise Rasmussen

 

Rengøringsudvalg: Formand: Mette Goodwright

Navn

Pernille Thomsen

Christina Loop

Mette Goodwright

 

Kørselsudvalg: Formand: Anne Thomsen

Navn

Katja Sørensen

Anne Thomsen

Lone Pedersen

Asger Christiansen

Helle Kjærgaard

Diana Clemmensen

Kim Jørgensen

Quentin Goodwright

Nanni Jensen

Søren Zohnesen

Charlotte Smed

Salomon Augustsson

 

Fællesarrangementsudvalg: Formand: Pernille Andersen

Navn

Pernille Andersen

Christina Loop

Stine Bak Odder

Stephanie Andersen

Jens Sauer Rasmussen

Line Rasmussen

Suad Esmail

Louise Mogensen

 

Kontakt til NCC i Hurup

Navn

Claus Hvam

 

 

Ud af huset-udvalg: Formand:Lone Pedersen

Navn

Dan Nielsen

Svenn Grønkjær

Lone Pedersen

Mette Pej

Mike Andersen

Kim Jørgensen

Lene Kristensen

Morten Nielsen

Sakhorn Augustsson

Perniulle Aas Hansen

 

Fundraisingudvalg: Formand: Thomas Hauge

Navn

Dorit Geertsen

Mette Harbo

Anita Petersen

Thomas Hauge

 

Legepladsudvalg/udearealer  Formand: Lars Kühn

Navn

Jimmy Christensen

Carsten Mikkelsen

Henrik Pej

Peter Geertsen

Jonas Boesen

Jens Holm

Lars Kühn

Kim Søe Larsen

Johannes Nikutta

Peter Holm

Jeppe Rasmussen

Lennert Jørgensen

 

Cykelsponsorudvalg: Formand: Karsten Mikkelsen

Navn

Dorte Lauritsen

Christina Ravnborg

Svenn Grønkjær

Janne Holm Andreasen

Karsten Mikkelsen

Ann Toft Holm

Christian Grant

Thomas Loop Holm

Helle Kjærgaard

Jakob Frost

Silje Hansen

Thomas Sølvberg

 

Hjemmesideudvalg: Formand: Solvej

Lotte Hove (ajourfører hjemmesiden efter aftale med Solvej)

Stine Bak Odder

Mette Marie Møller

Inger Elgaard

Lilli Storm

Solvej K. Thøgersen