Grundlag

Hanstholm Friskole

 
Hanstholm Friskole blev etableret i 1985. Friskolens hvide bygninger med røde tage er beliggende i en spredt bebyggelse nær kirke og fyrtårn i det såkaldt ”gamle” Hanstholm. Skolen omgives af en storslået natur, på kanten af et enormt hav og under en vidtstrakt himmel.
 
Vi er en overskuelig skole hvor vi forventer at alle deltager i, og forpligter sig på et fællesskab. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer på Hanstholm Friskole, derfor stiller vi krav til lærernes adfærd overfor eleverne, og omvendt.

Hanstholm Friskole er - og skal være - en skole med et trygt og overskueligt miljø, hvor alle kender hinanden, og kan have det rart med hinanden. Vi mener at børn udvikler sig bedst i en tryg atmosfære der er præget af lærernes og forældrenes fælles ansvar for børnenes opdragelse, og det de skal tilegne sig. Den trygge atmosfære kan danne rammen om gode oplevelser, som bibringer børnene glæde og nysgerrighed. Selvværd og gåpåmod er med til at udvikle deres personlige evner og forbereder dem til at deltage aktivt i det folkelige fællesskab. Således er tillid og samarbejde mellem elever, lærere og forældre en væsentlig del af skolens liv, og det forventes, at elever, lærere og forældre engagerer sig i skolens liv, og tager del i de aktiviteter der har til formål at fremme trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage i morgensamling og i skolehverdagen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter.      

Således er Hanstholm Friskole, en lille skole med store hjerter, og hjerterne er helt på rette sted.
 
 

Samtale og indskrivning

 
Indskrivning foregår altid efter en samtale. Mange forældre tilmelder i god tid deres børn til en kommende indskrivning i børnehaveklassen. Indskrivningen til en ny børnehaveklasse foretages løbende, men helst inden juni før skolestart.